Sosmed:

Sunday, 24 January 2016

3 GOLONGAN AHLI IBADAHTentang Islam - Ahli ibadah itu ada tiga golongan dan setiap golongannya ada tiga indikator yang sangat mudah dikenali. 


  • Golongan pertama ialah orang yang selalu menghambakan dirinya kepada Allah di atas jalan takut kepada-Nya (al-khauf).
  • Golongan kedua ialah yang menghambakan dirinya kepada Allah di atas jalan harap (al-raja`).
  • Golongan ketiga ialah yang menghambakan dirinya kepada Allah di atas jalan cinta (al-hubb).


Indikator golongan pertama ialah:
(1) merasa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah Swt
(2) memandang sedikit kebaikannya, dan
(3) memandang banyak kesalahannya.

Indikator golongan kedua ialah:

(1) menjadi qudwah (teladan/panutan) bagi manusia dalam semua keadaan
(2) menjadi orang yang paling pemurah sehubungan dengan hartanya di dunia, dan
(3) menjadi orang yang paling berhusnuzhzhan kepada Allah Swt dalam seluruh penciptaan-Nya.

Adapun indikator golongan ketiga ialah:
(1) memberikan segala yang dicintainya dan tidak peduli asalkan diridhai Rabbnya
(2) melakukan sesuatu yang dirinya tidak menyukainya asalkan diridhai Rabbnya, dan
(3) dalam keadaan apapun ia selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya." (Abu Bakar al-Shiddiq Ra)

Pertanyaanya adalah, termasuk golongan manakah diri kita ?
Golongan pertama, kedua atau ketiga, atau jangan-janagn belum ada ciri-ciri yang kita miliki seperti yang sudah disebutkan diatas... Astaghfirullah.(dari fp menata akhlak)


Mudah-mudahan 3 GOLONGAN AHLI IBADAH ini bermanfaat dan sekaligus mengingatkan ibadah kita semua kepada Allah Swt...


Tentang Islam


0 komentar:

Post a comment